Inspiration med Team Morris

Morris är 8 år och inspirerar oss dagligen på sociala medier och i det verkliga livet. Team Morris består av hans familj och assistenter som tack vare LSS ger Morris en bra livskvalitet med många utmaningar och äventyr. Ur Team Morris föddes den ideella föreningen Sluta Stirra.

Team Morris vill visa på det positiva i funkislivet; trots en svår hjärnskada är allt möjligt, med hjälp av rätt inställning och engegemang.

Sluta Stirra verkar bl a för att kunskap och förförståelsen gentemot människor med funktionsvariationer ska bli bättre. Vi vill lyfta assistansyrket och vi vill också inspirera barn med funktionsvariationer, deras familjer, vänner, assistenter och alla med koppling till funkisvärlden till lek och äventyr. Även med rullis, hjälpmedel och pumpar, kan man åka skidor, gå på cirkus eller dansa efter sina förutsättningar.

Följ Morris och låt dig inspireras!

    Load More