Inspiration
Morris, 9 år, föddes med en svår hjärnskada och inspirerar dagligen på sociala medier och i verkliga livet. Team Morris består av hans familj och assistenter som tack vare LSS ger Morris en bra livskvalitet med många utmaningar och äventyr. Vi väljer att fokusera på det roliga i funkislivet; med hjälp av positiv inställning och engagemang är det mesta möjligt. Ur Team Morris föddes den ideella föreningen Sluta Stirra som bland annat verkar för ökad kunskap och förförståelse gentemot människor med funktionsvariationer. Vi önskar höja statusen på assistansyrket samt inspirera till lek och äventyr för barn med funktionsvariationer och personerna i deras närhet. Det går att åka skidor, gå på cirkus eller dansa efter sina förutsättningar, även med rullis, hjälpmedel och pumpar.