Om Oss
Sluta Stirra är en ideell förening som anordnar evenemang för barn som vanligtvis inte blir bjudna på till exempel kalas, disco eller luciatåg. Aktiviteterna är anpassade för barn med funktionsvariationer. Vi verkar även för ökad kunskap och förståelse gentemot människor med funktionsvariationer i form av föreläsningar och bemötande-workshops. Vi önskar höja statusen på assistentyrket och inspirera andra team till utveckling. Vår filosofi är att vem du än möter i din väg som avviker från just ditt så kallade normala: sluta stirra, börja heja! Vi tror att ett leende föder ett leende och ett hej föder ett hej. 

För mig är det viktigt att alla människor behandlas med samma respekt. När jag var yngre kunde jag snabbt döma personer och skapa mig en egen uppfattning av personen i fråga. Det är både utmanande och modigt att ändra tankesätt och lära sig att gå in i varje nytt möte med ett öppet sinne. Att en person inte är sin funktionsvariation har alltid varit en självklarhet för mig. Jag har vuxit upp i en värld där jag fått umgås, intresserat mig av och diskuterat kring olika funktionsvariationer. Det har aldrig varit något konstigt. När jag började jobba inom funkis-branschen insåg jag dock att många människor varken hade kunskapen eller intresset att lära sig om denna värld. Jag lär mig ständigt nya saker och vill tro att mångfald är framtiden. Det kan ibland kännas hopplöst att leka ordpolis, sprida sin kunskap eller säga ifrån om någon uttrycker sig funkofobiskt. Våga ta den kampen, den är viktig och den börjar hos en själv. Det är med stor stolthet jag idag jobbar som personlig assistent och samordnare i Team Morris samt är med och driver föreningen Sluta Stirra framåt.

Jag är en kreativ person med mycket tankar, idéer och ett sinne för det lilla extra. Jag brinner för barn med funktionsvariationer och deras utvecklingsförmåga, tron på att det alltid går göra lite mer. Jag har flera års erfarenhet av yrket personlig assistent där jag fått utveckla mig inom ledarskap och fått dela med mig av min kunskap och livserfarenhet. Under tiden som assistent har jag även utbildat mig till undersköterska och socialpedagog. Jag har egen erfarenhet av ADHD med kombinerad form autistiska drag. För att inte bli rastlös och uttråkad har jag gärna flera projekt på gång och det är också min drivkraft. Med mitt stora engagemang och intresse känner jag att jag verkligen hittat hem i val av yrke och inom socialt entreprenörskap där jag får bidra till att göra världen till en lite bättre plats på flera olika områden.
Jag har arbetat många år med affärsutveckling, haft chefspositioner där jag har fått utveckla mitt ledarskap och även fått min personal att växa, förkovrat mig i produktutveckling och marknadsföring samt drivit flera förändringsprojekt. Jag har även flerårig erfarenhet från arbete utomlands vilket givit mig en förförståelse för de kulturella aspekterna i olika arbets- och livssituationer. Jag är stolt mamma till Morris som är den person som har inspirerat oss till föreningen Sluta Stirra. Morris har lärt mig massor; t ex att ingenting är omöjligt och att allt är möjligt – med rätt inställning. När man har ett barn med ett stort omvårdnadsbehov, skapar det många frågeställningar och uttryck från människor runt omkring oss. När livet ställs på sin spets inser man vad som är viktigt och prioriteringarna blir enkla. Jag försöker därför att leva i nuet, njuta av dagen och planerar minimalt då morgondagen är osäker för oss funkisföräldrar. Att kunna bidra, inspirera, glädja och utbilda andra människor, även de som kanske inte har en direkt koppling till funkisvärlden, i att får en bättre förståelse för min och Morris värld; det känns riktigt gott i hjärtat och särskilt viktigt i dagens samhälle.