PRIDE
Genom att köpa ett armband stödjer du oss i arbetet mot ett förändrat bemötande gentemot människor som avviker från just ditt så kallade normala. Genom att bära och sprida vårt budskap blir du en viktig förebild som gör skillnad! Vår organisation är helt ideell och alla våra inkomster går oavkortat tillbaka in i verksamheten för att vi ska kunna skapa evenemang och sprida kunskap och medvetenhet om bemötande.
110kr/st