För att alla ska kunna vara med
Sluta Stirra är en ideell organisation som arbetar med kunskapshöjande insatser genom utbildning, event och certifiering
SVAR PÅ QUIZ
1. När fick personer med funktionsnedsättning rösträtt i Sverige?
1945, 1975, 1989
Rätt svar: 1989
2. Under 1800-talet undervisades döva barn i teckenspråk i skolorna. 1880 så beslutade dock en europeisk dövlärarkongress att dövskolorna inte längre fick undervisa på teckenspråk. När erkände Sveriges riksdag teckenspråket som dövas första språk?
1923, 1981, 1997
Rärr svar: 1981
3. Vilken ny stad kommer föreningen Sluta Stirra att lansera sina event i under hösten?
Örebro, Norrköping, Göteborg
Rätt svar: Norrköping
4. 1994 kom Lagen om Stöd och Service (LSS) för vissa fuktionshindrade. Den syftar till att alla människor ska leva ett meningsfullt liv. Tyvärr har denna rättighet bli nedmonterad de senaste åren. Ungefär hur många har förlorat sin assistans sedan 2015?
500, 1700, 2400
Rätt svar: 1700
5. I vilken stad arrangerades de första vinterspelen i Paralympics år 1976?
Innsbruck, Östersund, Örnsköldsvik
Rätt svar: Örnsköldsvik
6. Vad står förkortningen CP för?
Cerebral Pares, Central Polygnom, Cpinal Pares
Rätt svar: Cerebral Pares
7. I takt med att människor med funktionsnedsättning flyttade från institutioner till eget boende på 1950-talet, behövdes det färdtjänst. Vilket utryckningsfordon fick i vissa kommuner agera färdtjänst?
Ambulans, Polis, Brandkår
Rätt svar: Brandkår
8. Vem var Louis Braille?
Journalist som var med och utvecklade FNs konvention för personer med funktionsnedsättning, Uppfinnare som utvecklade en förlaga till Permobilen, Blindlärare som utvecklade blindskriften
Rätt svar: Blindlärare som utvecklade blindskriften
9. Bildfråga
Inhalator, hostmaskin, CPAP-maskin
Rätt svar: hostmaskin

Bemötandekollen är en grundläggande guide i bemötande.
Vi ger dig konkreta tips på hur du kan bli mer trygg och avslappnad i mötet med olika funktionsvariationer, synliga och osynliga.
Vi erbjuder workshop till din arbetsplats och skola. Vi ger verktyg som du kan använda både i din yrkesroll och i ditt privatliv.
En workshop där vi belyser flera situationer genom många års erfarenhet utifrån flera perspektiv, direkt från vår vardag!

Intresseanmälan
Vi skapar event för barn och ungdomar där aktiviteterna alltid är anpassade för olika funktionsvariationer. Vi skapar personliga event med fokus på att ha roligt tillsammans som familj. Vi hoppas kunna inspirera och motivera till att våga prova nya aktiviteter och utforska olika områden och sinnen. I en funkisfamilj eller "cirkusen" som vi brukar kalla oss finns olika roller som förälder, syskon och assistent. På våra event finns utrymme för utbyte mellan de olika rollerna. Något du inte behöver tänka på när du deltar på våra event är hur tillgängligheten och bemötandet kommer vara, bra va?
Kalender l Bilder

Året 2010 föddes vår inspirationskälla. Något vi inte visste då var att en sådan ung person skulle komma att inspirera och påverka så många människor. Tack vare Morris möttes vi som startat Sluta Stirra. Vi delar intresse, engagemang och inställning till att se möjligheter och bidra till förändring. Morris blev inte bara vår inspiration utan även många andras. På hans Instagram inspirerar Team Morris till en rolig vardag, fylld med lek och äventyr, där han visar att det mesta är möjligt med hjälp av rätt inställning och engagemang. Det går att åka karusell, springa lopp och gå på cirkus även med en svår hjärnskada.

Team Morris


Vi vill höja statusen på assistentyrket och slå hål på de fördomar vi upplever finns i samhället. Vi vill visa vad yrket innebär, få nuvarande assistenter att bli stolta över sin yrkesroll samt inspirera andra att söka sig till denna bransch. För att få en inblick i vår vardag låter vi personer praktisera som assistent för en dag hos Morris.

Här kan du se hur en dag som assistent kan se ut
I samarbete med Mediagymnasiet
Something is wrong.
Instagram token error.

Vi finns här för dig!

Oavsett fråga eller om det är för något så enkelt som ett tjena!